MatematykaMałopolski Konkurs Matematyczny

Konkurs ten odbywa się każdego roku szkolnego i jest organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Składa się z trzech etapów.
I etap – szkolny przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły. Odbywa się w jesienią każdego roku szkolnego. Uczniowie, którzy uzyskali odpowiednią ilość punktów (określoną w REGULAMINIE konkursu) zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu.
II etap – rejonowy przeprowadzany jest w wybranych szkołach, które gromadzą uczniów z danego rejonu. Przeprowadzany on jest najczęściej na początku każdego roku kalendarzowego. (terminarz w REGULAMINIE konkursu). Osoby, które zakwalifikują się do kolejnego etapu nazywamy FINALISTAMI . Każda z tych osób otrzymuje odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
III etap – wojewódzki przeprowadzany jest w jednym z miast województwa. 20 osób, które najlepiej rozwiążą zadania z tego etapu nazywamy LAUREATAMI. Otrzymują oni odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia szkoły oraz zwolnieni są z pisania "odpowiedniej części sprawdzianu"


Regulamin konkursu


Tematyka konkursu


Przykładowe zadania z Małopolskiego Konkursu Matematycznego


1. Małkopolski Konkurs Matemayczny - etap szkolny 2009

2. Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny 2010

3. Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny 2011

4. Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny 2012

5. Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny 2013Krakowska Matematyka

Jest konkursem bezpłatnym, organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Zadania, które rozwiązują uczniowie zawierają informacje z historii Krakowa i są dostosowane do wieku uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV, V i VI. Krakowska matematyka ma dwa etapy:
I etap – szkolny przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły. Odbywa się jesienią.
• II etap – międzyszkolny przeprowadzany jest w wybranych szkołach. Od kilku lat etap ten jest przeprowadzany również w naszej szkole. LAUREACI tego konkursu otrzymują wpis na świadectwo szkolne.


Pełne informacje na temat konkursu dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.tsmat.prv.pl/

Regulamin konkursu KRAKOWSKA MATEMATYKA 2014/2015

Oto przykładowe zadania KRAKOWSKIEJ MATEMATYKI z lat ubiegłych. Uczniów przygotowujących się do konkursu zachęcamy do ich rozwiązywania.

ETAP SZKOLNY KLASA 4
1. Klasa 4 – etap szkolny
2. Klasa 4 – etap szkolny
3. Klasa 4 – etap szkolny
4. Klasa 4 – etap szkolny
5. Klasa 4 – etap szkolny
6. Klasa 4 – etap szkolny
7. Klasa 4 – etap szkolny
8. Klasa 4 – etap szkolnyETAP SZKOLNY KLASA 5

1. Klasa 5 – etap szkolny
2. Klasa 5 – etap szkolny
3. Klasa 5 – etap szkolny
4. Klasa 5 – etap szkolny
5. Klasa 5 – etap szkolny
6. Klasa 5 – etap szkolny
7. Klasa 5 – etap szkolny
8. Klasa 5 – etap szkolny

ETAP SZKOLNY KLASA 6

1. Klasa 6 – etap szkolny
2. Klasa 6 – etap szkolny
3. Klasa 6 – etap szkolny
4. Klasa 6 – etap szkolny
5. Klasa 6 – etap szkolny
6. Klasa 6 – etap szkolny


MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY - KANGUR


Konkurs organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" jest Stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontières" z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szkole Konkurs organizuje Komitet Regionalny z siedzibą w Krakowie pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek – nagrodę uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz przykładowe zadania dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.kangur-krakow.pl

Przykładowe arkusze z poprzednich edycji konkursu udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej.

Regulamin KonkursuOlimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka – Plus to konkurs, który odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego – w listopadzie i w maju. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III, IV, V i VI. Może w nim startować każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce oraz osiągnięcia na lekcjach matematyki. W tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów do sprawdzenia swoich umiejętności. Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę i pamiątkowy dyplom. Dodatkowo uczniowie, którzy zdobędą maksymalną ilość punktów (100pkt) dostają dodatkową nagrodę. Udział w konkursie jest płatny.

Przykładowe testy z lat ubiegłych udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej oraz znajdują się poniżej. Zachęcamy do ich rozwiązywania.


Klasa III
1. Konkurs matematyczny - edycja 16
2. Konkurs matematyczny - edycja 17
3. Konkurs matematyczny - edycja 18
4. Konkurs matematyczny - edycja 19
Klasa IV
1. Konkurs Matematyczny - edycja 15
2. Konkurs Matematyczny - edycja 16
3. Konkurs Matematyczny - edycja 17
4. Konkurs Matematyczny - edycja 18
Klasy V
1. Konkurs Matematyczny - edycja 16
2. Konkurs Matematyczny - edycja 17
3. Konkurs Matematyczny - edycja 18
Klasy VI
1. Konkurs Matematyczny - edycja 17
2. Konkurs Matematyczny - edycja 18
3. Konkurs Matematyczny - edycja 19
4. Konkurs Matematyczny - edycja 20


Szkoła Podstawowa nr 144